Az ősi família

  Batthyány I. Boldizsár (1452 k. – 1519 k.) Élt cc. 68 évet. Batthyány András és Szerdahelyi Veronika fia, Batthyány I. Ádám szépapja. Felesége 1. Gerebeni Katalin, 2. geresgali Battyáni Margit. 3. Nagylucsei Ilona.
Kőszegi várkapitány, jajcai és boszniai bán, Mátyás király főkamarása, alországbíró, Vas vármegye főispánja, a családi címer megszerzője.
  Batthyány I. Ferenc németújvári báró (1496/7. okt. 28 – 1566. nov. 28.) Élt 69 évet.
Batthyány I. Boldizsár jajcai bán fia, Batthyány I. Ádám ükapjának fivére. Felesége Svetkovics Katalin (1505/10 – 1574/75)
Zászlósúr, horvát bán, királyi kamarás, főpohárnok, Vas vármegye főispánja, a család vagyonának megalapozója.
  Batthyány II. Boldizsár (? – 1525 után /1528 ?, /1542 ?) A kutatásoknak eddig még nem sikerült tisztázniuk születésének és halálának helyét, pontos idejét, így életkora sem becsülhető meg. Fia: Batthyány I. Kristóf (? – 1571) Felesége Erhardi Katalin. Batthyány I. Ádám ükapja.
Királyi főkamarás, Szlavónia albánja, Zágráb és Körös vármegyék főispánja.
  Batthyány I. Kristóf báró (1525 – 1570/71) Élt 45 évet. Batthyány II. Boldizsár és Erhardi Katalin fia, I. Ferenc unokaöccse, Batthyány I. Ádám dédapja. Felesége Svetkovics Erzsébet.
Főpohárnok, a nádori fellebbviteli törvényszék bírája.
  Batthyány III. Boldizsár németújvári báró (1537 k. – Rohonc, 1590. febr. 11.) Élt cc. 53-55 évet. Batthyány I. Kristóf és Svetkovics Erzsébet fia, a fiú utód nélkül meghalt Batthyány I. Ferenc (1597 – 1566) örököse. Batthyány I. Ádám nagyapja. Felesége Zrínyi Dorottya grófnő (1550 – 1620) a szigetvári hős leánya.
Zászlósúr, királyi étekfogómester, főasztalnokmester, híres katonai generális, aki 1580-ban levágta a török Szkander béget, dunántúli kerületi főkapitány, könyvgyűjtő, tudománypártoló mecénás.
  Batthyány II. Ferenc „hivatalból gróf és báró” (1573 k. – Szalónak, 1625. szept. 3./13./27.) Élt cc. 52-56 évet. Batthyány III. Boldizsár és Zrínyi Dorottya fia. Batthyány I. Ádám apja. Felesége gróf Lobkovitz-Poppel Éva (1585/1590 – 1640).
Hadvezér, aranysarkantyús vitéz, körmendi kapitány, dunántúli kerületi főkapitány, királyi főlovászmester, a nádori fellebviteli törvényszék közbírája, a körmendi uradalom birtokosa, Sopron vármegye főispánja.
  Batthyány I. Ádám gróf (Németújvár, 1610 – Németújvár, 1659. márc. 15.) Élt 49 évet. Batthyány II. Ferenc és Lobkowitz Poppel Éva fia, 1630-tól grófi cím birtokosa. A hercegi és grófi ág törzse, a címerszerző, Vas vármegyei főispán I. Boldizsár (1452. k. – 1519. k.) szépunokája, gróf Batthyány Lajos (1807-1849) miniszterelnök őse. Felesége 1. gróf Formentini
Királyi étekfogómester, császári és királyi kamarás, tanácsos, a nádori törvényszék bírája, a Dunán inneni részek főparancsnoka, hadvezér, ellenreformátor.